De Gezonde volwassene

 

In oktober dit jaar starten we met de Schematherapie groep gericht op het versterken van de gezonde volwassen modus. 

De groep is geschikt voor mensen die bekend zijn met Schematherapie en pas of in het verleden een behandeling Schematherapie hebben afgerond en hun gezonde volwassen modus willen versterken. De training is niet gericht op vermindering van je problemen maar vooral op het verder vergroten van je veerkracht en eigen autonomie. 

Het is een ervaringsgerichte groep. De focus ligt op het zoeken naar nieuwe  zinvolle en betekenisvolle activiteiten en relaties. Het is vaak lastig om oude patronen en gewoontes te doorbreken zoals perfectionisme, impulsiviteit en straffende gedachten. We gaan stap voor stap die gewoontes benaderen., blootleggen en veranderen door middel van ervaringsgerichte oefeningen zoals imaginatie, stoelentechnieken, rollenspel of een schrijf opdracht. 

In september vinden er de intakegesprekken plaats. 

 

De groep wordt verzorgd door Hanne Ihlen, drama- en senior schematherapeut en Paula Smits, GZ psycholoog en schematherapeut. 

 

Frequentie: 1x in 14 dagen, 90 minuten per keer 

Groepsgrootte:  min 4 tot max. 9 mensen. 

Start: oktober 2022

Kosten: de behandeling kan worden vergoed vanuit de basis verzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.