Intervisie

Intervisie is een methodiek waarbij vakgenoten en professionals leren van elkaars expertise en kennis..

Een deelnemer brengt een casus in over het werk met een intervisievraag. Door middel van reflectie en het stellen van vragen wordt de deelnemer uitgenodigd om antwoorden te vinden op zijn vragen. Het accent ligt hier minder op het oplossen van de casus en meer op de ontwikkeling van de professional.  Een intervisie groep bestaat maximaal uit 6 personen die niet in gezags- relatie tot elkaar staan. Als supervisor heb ik kennis en ervaring in het werken met verschillende ( ervaringsgerichte) werkvormen die ik kan inzetten tijdens de intervisie. 

 

Begeleide intervisie is kortdurend en gericht op het zelfstandig laten functioneren van de intervisie groep. Je krijgt als groep methodische handvatten aangereikt waardoor je van elkaars kwaliteiten effectief gebruik leert maken. Naar gelang de wens van de intervisie groep kan ik af en toe aanwezig

om het proces (bij) te sturen of te ondersteunen.

 

Wat zeggen mensen  'Hanne was een gids voor mij. De ene keer gaf ze mij een 'routekaart', de andere keer wees zij mij op een 'extra zijweg' . En dan 'liep zij weer even met mij mee' of vertraagde mij even zodat ik mijn weg beter kon vinden. Zij leerde mij ook dat er geen verkeerde weg was en......dat ik altijd weer 'de weg kan vragen'. Een mooi proces waarin ik veel heb geleerd. Dank je wel Hanne ! Oud supervisant.  

 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, laat dan een bericht op het contactformulier.