Psychodrama- en dramatherapie groep

In deze groep werken we met werkvormen uit dramatherapie en psychodrama en andere ervaringsgerichte oefeningen. 

Door middel van de verschillende oefeningen kun je persoonlijke situaties, gedachten en gevoelens uit het heden en verleden onderzoeken en met verschillende rollen oefenen., Je zelfinzicht wordt hierdoor vergroot. 

In Psychodrama spelen we met de verhalen van mensen,. Psychodrama is een vorm van therapie waarbij problemen worden onderzocht en uitgewerkt. Situaties uit het verleden, heden of toekomst worden in het heden uitgespeeld onder leiding van een "regisseur" en met hulp van de groep. 

 

 

Groepsgrootte: 5 tot 8 mensen.

Frequentie:  1x in de 14 dagen woensdagochtend van 9 tot 11.30 uur. 

Start: 4 oktober as. 

Duur: 15 bijeenkomsten.

 

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts. Voor aanvang van de groep vinden er intakegesprekken plaats.

 

Heb je interesse om deel te nemen aan de groep of wil je meer weten? Neem dan contact op info@hanneihlen.nl