Psychodrama Groep

In psychodrama spelen we met de verhalen van mensen,. Psychodrama is een vorm van therapie waarbij problemen worden onderzocht en uitgewerkt. Situaties uit het verleden, heden of toekomst worden in het heden uitgespeeld onder leiding van een "regisseur" en met hulp van de groep. De scènes vertolken of werkelijke situaties of externalisaties van innerlijke processen. De voor het drama benodigde rollen worden gespeeld door de medegroepsleden of worden vertegenwoordigd door objecten 

 

De groep bestaat uit 5 tot 8 mensen. De groep vindt 1x in de 14 dagen plaats op de woensdagochtend van 9 tot 12 uur. 

We starten 6 september weer met een nieuwe groep. Je kunt je hiervoor alvast aanmelden.

De behandeling bestaat uit 15 bijeenkomsten.

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts. Voor aanvang van de groep vinden er intakegesprekken plaats.

 

Heb je interesse om deel te nemen aan de groep of wil je meer weten? Neem dan contact op info@hanneihlen.nl