Psychodrama Groep Brabant

In psychodrama spelen we met de verhalen van mensen,. Psychodrama is een vorm van therapie waarbij problemen worden onderzocht en uitgewerkt. Situaties uit het verleden, heden of toekomst worden in het heden uitgespeeld onder leiding van een "regisseur" en met hulp van de groep. De scènes vertolken of werkelijke situaties of externalisaties van innerlijke processen. De voor het drama benodigde rollen worden gespeeld door de medegroepsleden of worden vertegenwoordigd door objecten 

 

Door Hanne Ihlen en Yolanda Myerscough 

5 zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur. 

 

Data: 

29 April

13, 20 en 27 mei 

10 juni 

 

De groep bestaat uit 8 tot 1o mensen. 

 

Prijs: 650 euro. De groep wordt gedeeltelijk vergoed door de aanvullende verzekering. 

Voor aanvang van de groep vindt er een kennismakingsgesprek plaats.

 

Heb je interesse om deel te nemen aan de groep of wil je meer weten? Neem dan contact op info@hanneihlen.nl