Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Als supervisant leer je je eigen handelen te onderzoeken waardoor je inzichten verwerft in je eigen handelen en dit blijvend kan verbeteren. Je bepaalt als supervisant zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

 

Ik bied individuele- en groepssupervisie aan Vaktherapeuten en mensen met een HBO opleiding die werken in  de zorg als bijv. maatschappelijk werker of jeugdbeschermer. Als vaktherapeut en supervisor dien ik me aan de eisen te houden van de verschillende registers en beroepscodes.

Supervisie in het kader om je SKJ registratie te behalen of je registratie voor het Register van Vaktherapie is mogelijk. 

 

Het supervisie traject heeft tijd en regelmaat nodig en vereist een zorgvuldige op- en afbouw. Supervisietrajecten bestaan meestal uit 12 tot 15 keer verspreid over een kalenderjaar. De frequentie van de bijeenkomsten is vaak 1x in de 3 a 4 weken. Een supervisie bijeenkomst duurt 60 minuten. 

In de supervisie maak ik gebruik van ervaringsgerichte werkvormen zoals rollenspel, het werken met kaarten, opstellingen, beweging maar ook gebruik ik reflectie- modellen en verschillende kaartspelen. 

 

Ik maak gebruik van een contract voor de supervisie. Na elke bijeenkomst schrijf je een verslagje die je ruim van te voren opstuurt voor de volgende supervisie. Ik vind het daarnaast ook fijn als je de sessies van een aantal cliënten opneemt op camera en deze laat zien tijdens onze bijeenkomsten zodat we letterlijk kunnen zien wat er gebeurt tijdens je behandelingen. Het is fijn als je een supervisie voorbereidt zodat je duidelijk hebt wat je wilt bespreken. 

Afhankelijk van het aantal overeengekomen sessies plannen we na elke supervisieperiode evaluaties in (meestal per 10, 15 of 20 sessies) om te bekijken hoe het gaat met jouw proces. We kijken dan naar je leerdoelen en de competenties en praktijktoetsen en jij kunt mij als supervisor ook feedback geven. We kunnen indien nodig dan nog een en ander bijsturen en aandachtspunten opstellen voor de volgende supervisieperiode.

Momenteel zit ik in het tweede jaar van de opleiding Leergang Supervisie kunde aan het PAO in Amsterdam. Na het behalen van mijn Bachelor diploma kan ik mij laten registeren bij het LVSC als erkend supervisor. Hierdoor kan ik het supervisie traject tegen een gereduceerd tarief aanbieden. 

 

Heb je nog vragen die je beantwoord wilt hebben of wil je graag een eerste afspraak met mij inplannen? Je kunt mij telefonisch bereiken op 06- 20 48 58 49 of mij via deze site een berichtje sturen. Ik hoor graag van je.