Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Als supervisant leer je je eigen handelen te onderzoeken waardoor je inzichten verwerft in je eigen handelen en dit blijvend kan verbeteren. Je bepaalt als supervisant zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

 

Ik bied individuele- en groepssupervisie aan Vaktherapeuten, schematherapeuten en HBO geschoolde professionals werkzaam in het sociale domein bijv. als  maatschappelijk werker of jeugdbeschermer. Als supervisor dien ik me aan de eisen te houden van de verschillende registers en beroepscodes. Supervisie in het kader om je SKJ registratie te behalen of je registratie voor het Register van Vaktherapie is mogelijk. 

Het supervisie traject heeft tijd en regelmaat nodig en vereist een zorgvuldige op- en afbouw. Supervisietrajecten bestaan meestal uit 10 tot 15 keer verspreid over een kalenderjaar. De frequentie van de bijeenkomsten is vaak 1x in de 3 a 4 weken. Een supervisie bijeenkomst duurt 60 of 90 minuten per keer. In de supervisie maak ik gebruik van ervaringsgerichte werkvormen zoals rollenspel, het werken met kaarten, opstellingen, beweging maar ook gebruik ik reflectie- modellen en verschillende kaartspelen. 

 

Ik maak gebruik van een contract voor de supervisie. Na elke bijeenkomst schrijf je een reflectie die je ruim van te voren opstuurt voor de volgende supervisie. Ik vind het daarnaast ook fijn als je de sessies van een aantal cliënten opneemt op camera en deze laat zien tijdens onze bijeenkomsten zodat we letterlijk kunnen zien wat er gebeurt tijdens je behandelingen. Het is fijn als je een supervisie voorbereidt zodat je duidelijk hebt wat je wilt bespreken. Afhankelijk van het aantal overeengekomen sessies plannen we na elke supervisieperiode evaluaties in om te bekijken hoe het gaat met jouw proces. We kijken dan naar je leerdoelen en jij kunt mij als supervisor ook feedback geven. We kunnen indien nodig dan nog een en ander bijsturen en aandachtspunten opstellen voor de volgende supervisieperiode.

 

Wat zeggen mensen:  'Hanne was een gids voor mij. De ene keer gaf ze mij een 'routekaart', de andere keer wees zij mij op een 'extra zijweg' . En dan 'liep zij weer even met mij mee' of vertraagde mij even zodat ik mijn weg beter kon vinden. Zij leerde mij ook dat er geen verkeerde weg was en......dat ik altijd weer 'de weg kan vragen'. Een mooi proces waarin ik veel heb geleerd. Dank je wel Hanne ! Oud supervisant.  

 

Heb je nog vragen die je beantwoord wilt hebben of wil je graag een eerste afspraak met mij inplannen? Je kunt mij telefonisch bereiken op 06- 20 48 58 49 of mij via deze site een berichtje sturen. Ik hoor graag van je.